Coaching | Training | Advies

Albert Einstein zei ooit: “Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”.

In tijden van vernieuwing en verandering willen we de dingen juist anders doen, maar hoe?
SOURCE coaching & advies helpt organisaties en individuen verder.
De toegevoegde waarde komt daarbij vooral uit de personen zelf, vaak onbewust. Mensen weten zelf wat goed voor hen is. Het is vaak de crux om juist dàt er ook uit te laten komen.

De essentie van coaching en advies ligt volgens SOURCE in het actief bewust maken van en inzoomen op gedrag en attitude, gericht op het vinden van drijfveren en intrinsieke motivatie om te komen tot optimale performance.
Vraaggericht begeleiden van persoonlijke groei en ontwikkeling alsmede het in verbinding brengen van jezelf met de doelstellingen in je werk staat altijd voorop.
Leren afstand nemen van de dagelijkse drukte levert een indirecte meerwaarde op, waardoor nieuwe ideeën en oplossingen kunnen ontstaan. Het daagt mensen uit om met een frisse, actieve blik naar zichzelf te kijken en naar hun organisatie.

SOURCE coaching & advies werkt aan krachtige individuen, krachtig persoonlijk leiderschap, krachtige teams en krachtige organisaties. SOURCE coaching & advies denkt mèt u, niet vóór u !!

“Als je een schip wilt bouwen, verzamel dan geen mensen om je heen die hout vinden en bewerken, bouwen, het werk verdelen en orders geven. In plaats daarvan leer ze te verlangen naar de eindeloze zee”

 

Coaching en Training

gericht op personal & business performance behaviour

 

Individuele Coaching
gebaseerd op DISC®-gedragsprofielen en de methodiek Ervaringsleren

Over:
persoonlijke ontwikkeling, attitude, talentontwikkeling en individuele professionalisering

Voor:
individuele vraaggerichte coaching van medewerkers of particulieren

Resultaten:
– versterken van echtheid en authenticiteit
– inzicht in gedragspatronen en achterliggende drijfveren
– ontwikkelen van eigen autonomie en autoriteit
– zelfvertrouwen t.a.v. controle over probleemgebieden vergroten
– erkenning voor “wat er is” en acceptatie daarvan
– erkenning en inzetten van succesvolle hulpbronnen

 

 

Managementcoaching
gebaseerd op DISC®-gedragsprofielen en de methodiek Ervaringsleren

Over:
leiderschap versus leidinggeven, persoonlijke effectiviteit, timemanagement, talentontwikkeling, omgaan met stressvolle situaties en veranderingen, klankbord en sparringpartner, motiveren en inspireren, visie en strategie en over attitude en gedrag.

Voor:
projectmanagers, praktijkleiders, directeuren, teamleiders, coördinatoren, managers, adviseurs, afdelingshoofden of ondernemers

Resultaten:
– betere balans tussen werk en privé
– een fijnere afstemming van eigen drijfveren met de organisatiebelangen
– meer inzicht in persoonlijke stektes en zwaktes
– meer inzicht in aangeleerde patronen/gewoontes en de invloed daarvan op anderen
– voorkoming of vermindering van verzuim of burn-out
– handvatten krijgen om persoonlijke effectiviteit te verhogen
– op authentieke wijze mensen overtuigen en “mee krijgen”
– doeltreffend communiceren
– hoe je meer overwicht en autoriteit krijgt en je leiderschap versterkt
– de kracht ontdekken en inzetten van “hoog redement”-vragen
– wat jouw drijfveren zijn en wat daardoor je natuurlijke kwaliteiten zijn
– weten waardoor je in excessief gedrag kunt doorschieten
– hoe jij jezelf kunt coachen tot topprestaties (focus)
– hoe het komt dat het met de ene medewerker meteen klikt en waardoor je soms niet
– wat de drijfveren van anderen zijn en wat zij nodig hebben om zaken te begrijpen

 

 

Teamcoaching en -training
gebaseerd op DISC®-gedragsprofielen en de methodiek Ervaringsleren

Over:
FLOW, feedback en feedforward, samenwerken, attitude en gedrag, besluitvorming, groepsdynamica, communiceren, verantwoordelijkheid, de transfer van de leersituatie naar de werksituatie en presteren

Voor:
operationele teams, projectteams, ondernemingsraden of managementteams

Resultaten:
 het optimaal erkennen en inzetten van talenten
 zichtbaar betere prestaties
– meer respect en harmonie (balans) in het team
– herkennen en erkennen van eigen en elkaars gedrag
 bewustworden van het nemen van eigen verantwordelijkheid
verhogen van arbeidsvreugde
omgaan met interne weerstanden
 verhogen van energie en ondernemendheid in het team
 verhogen van de doelgerichtheid binnen het team
 urgentiegevoel, belang en betrokkenheid verhogen 

 

 

 

Advies

gericht op cultuurveranderingstrajecten

 

Interim- en Projectmanagement
over speciale projecten die parallel lopen aan de rest van de gang van zaken van de opdrachtgever. Met name als het gaat om (cultuur)veranderingen binnen organisaties. Deze zijn vaak lastig en worden ook vaak overschaduwd door structuurveranderingen (reorgansiaties / fusies). De verandering vindt plaats in de individuen, niet op papier. De begeleiding van een cultuurveranderingstraject begint altijd met de startvraag: “is de organisatie wie ze wil zijn en is de organisatie daar waar ze wil zijn?”. Het begeleiden van het vinden van de juiste identiteit (corporate identity). SOURCE coaching & advies werkt met de “10-geboden” binnen cultuurverandering, gericht op dat wat wèl werkt.