DISC®-gedragsprofielen

Het DISC® instrument is een psychometrische en hoog gevalideerde gedragstest gebaseerd op het werk van William Marston ‘The Emotions of Normal People’.
DISC® heeft een wetenschappelijke ontwikkelingsgeschiedenis van meer dan 90 jaar en is in de afgelopen 25 jaar door meer dan 60 miljoen mensen wereldwijd gedaan. De uitslag van DISC® wordt het meest accuraat weergegeven in grafieken.

De jongste ontwikkeling daarin is het werken met drie grafieken. Elke grafiek geeft iets anders weer van de persoon:

1) Het zelfbeeld,

2) gedrag onder druk en

3) hoe iemand zich aanpast aan de omgeving (bijvoorbeeld in de werksituatie).

Verschillen tussen de grafieken geven de verandering in gedragingen, behoeften en het benutten van capaciteiten en talenten aan. Het goed en vaardig kunnen interpreteren van de grafieken geeft de absolute meerwaarde van het instrument. DISC ® is een volwaardig en volwassen psychologisch instrument waar heel, heel veel in zit!

 

Wat is de kracht van DISC®?

Kort en bondig komt het hier op neer: Een DISC®-gedragsprofiel brengt voorkeursgedrag, sterke kanten en communicatie in kaart. Dit wordt gegroepeerd in vier hoofdstijlen namelijk D, I, S en C. Uit onderzoek blijkt dit een betrouwbare indeling.

DISC® bevordert open communicatie, helpt conflicten op te lossen en te verminderen, versterkt relaties en de samenwerking in teams, vergroot effectiviteit in de verschillende lagen van een organisatie en het is goed inzetbaar bij werving en selectie procedures. DISC® kent vele toepassingsmogelijkheden.

De kracht van het DISC® model zit ‘m in zijn eenvoud zonder af te doen aan de complexiteit van mensen. Het model geeft antwoord op allerlei vragen zoals:

 • Waarom hebben sommige mensen een enorme weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken.
 • Waarom nemen bepaalde mensen makkelijk leiding op zich en nemen anderen genoegen met het volgen van deze mensen?
 • Waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hangen anderen aan procedures?

De antwoorden zijn te halen uit de uitslag van het assessment. De uitslag wordt weergegeven in drie grafieken die tot in detail veel nuttige informatie verschaffen. Eén grafiek geeft aan hoe iemand zichzelf ziet. Een tweede grafiek geeft aan hoe iemand reageert en handelt in stressvolle situaties. Een derde grafiek maakt inzichtelijk hoe iemand zich opstelt naar de buitenwereld toe.
Het DISC® model verheldert en verklaart veel voor de meeste mensen en is veelzijdig in zijn toepassingen.

 

Wat meet DISC®?

D Hoe u omgaat met problemen en uitdagingen

I Hoe u anderen beweegt en overhaalt tot uw standpunt

S Hoe u omgaat met veranderingen in uw omgeving

C Hoe u omgaat met regels, details en procedures

 

DISC® stijlen om u heen

In het leven van alledag, kunt u de persoonlijkheidsstijlen in de praktijk observeren. Als u nadenkt over uw collegae, vrienden of gezinsleden, ontdekt u hoe de diverse persoonlijkheden voor uw ogen zichtbaar worden. De meeste mensen maken gebruik van een combinatie tussen twee (voorkeurs-) gedragsstijlen. Op de volgende pagina ziet u een beknopte beschrijving van iedere stijl.

 

De “D”
Kent u iemand die assertief is, direct is en de ‘bottomline’ wil? Dit is de D stijl. Deze mensen zijn daadkrachtig, direct en bezitten een sterke wil.
De D staat voor Direct, Dynamisch en Daadkrachtig. Deze stijl

 • stelt zich onafhankelijk op.
 • is heel besluitvaardig en voortvarend.
 • is gericht op resultaten en uitdagingen.
 • gaat confrontaties zeker niet uit de weg.

 

De “I”
Heeft u collega’s die heel gemakkelijk communiceren en vriendelijk zijn tegen iedereen die ze tegenkomen? Dit is de I stijl. Deze mensen zijn optimistisch, vriendelijk en praat graag. De I staat voor Interactief, Interesse in mensen en Invloedrijk. Deze stijl

 • praat heel graag.
 • is enthousiast en optimistisch.
 • kent veel mensen en maakt makkelijk contact.
 • staat graag in het middelpunt van de belangstelling.

 

De “S”

Heeft u collega’s die goede luisteraars en fantastische teamspelers zijn? Dit is de S stijl. Deze mensen zijn stabiel, geduldig, loyaal en praktisch.
De S staat voor Stabiel, Sociaal en Samen. Deze stijl

 • zorgt graag dat ieder het naar zijn zin heeft.
 • maakt graag zaken af.
 • brengt harmonie en stabiliteit in het team.
 • werkt graag in teamverband.

 

De “C”

Heeft u ooit samengewerkt met iemand die er van geniet om feiten en details te verzamelen en die grondig is in alle activiteiten? Dit is de C stijl.  Deze mensen zijn nauwkeurig, gevoelig en analytisch.
De C staat voor Correct, Consciëntieus en Calculerend. Deze stijl

 • is grondig en nauwgezet met details.
 • houdt zich graag aan de regels.
 • volgt de procedures of schrijft ze zelf.
 • is diplomatiek in de omgang en is een analytisch denker.

 

Waarvoor wordt DISC® door SOURCE coaching & advies succesvol ingezet?

 • Bouwen en ontwikkelen van krachtige en productieve teams
 • Optimaliseren van klant- en servicegerichtheid
 • Verbeteren van communicatie
 • Individuele coaching
 • Conflictmanagement
 • Teamontwikkeling en teamcoaching
 • Inzicht en bewustwording verhogen m.b.t. gedrag, attitude en de effecten hiervan
 • Instrumentarium voor recruitment, sollicitatie, job-coaching en loopbaanbegeleiding
 • Verandermanagement en kwaliteitsverbetering
 • Management, counseling en training

 

Bel of mail voor meer informatie over wat SOURCE coaching & advies voor u kan betekenen !

 

licentie en gecertificeerd bij DISC-factor Benelux
(gebruikte afbeelding is afkomstig van DISC-factor Benelux)