Over SOURCE

SOURCE coaching & advies is een jong en dynamisch bedrijf dat actief is in zowel de profit sector als in de non-profit sector. Binnen organisaties werkt SOURCE coaching & advies aan de ontwikkeling van krachtige teams en even krachtig persoonlijk leiderschap. SOURCE coaching & advies wil voor zijn klanten een betrouwbare bron zijn.

 

Missie & Visie:

 

SOURCE coaching & advies richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van mensen en op het in verbinding brengen met zichzelf en de doelstellingen op hun werk. Terug naar de bron, terug naar jezelf. Waar gaat het nu ècht om?

SOURCE coaching & advies is vooral gericht op samenwerking. Samenwerken als in het koppelen van talent aan kennis en kunde. Zo ontstaat synergie. Ik noem dat co-creatie.

SOURCE betekent in het Frans: “bron, iets waar iets uitkomt of ontstaat”.

Coachen en adviseren draait om helpen, gras groeit immers niet harder door er aan te trekken.
Uitgangspunt daarbij is dat mensen zelf weten wat goed voor ze is. Het is vaak de crux omjuist dàt er ook uit te laten komen. Het vraaggericht begeleiden van persoonlijke groei en ontwikkeling staat daarbij altijd voorop.

Daarom denkt SOURCE coaching & advies niet vóór U, maar mèt U !!

Waarden:
-Persoonlijk contact met de klant
-Goede klant- en servicegerichtheid
-State-of-Art dienstverlening
-Dienstbaarheid als uitgangspunt

 

Over mijzelf:

Mijn naam is Peter Haenraets en naast trainer|coach ook eigenaar van SOURCE coaching & advies.
Na mijn studie MBA-Personal Leadership in Innovation and Change ben ik erg geïnteresseerd geraakt in competent gedrag van organisaties en hun medewerkers, met name op momenten van vernieuwing, verandering en (door)ontwikkeling. Daar waar kennis, kunde, talent en gedrag elkaar ontmoeten, is er potentie in groei en ontwikkeling.
Graag wil ik mijn passie, kennis en kunde ten volle inzetten om organisaties te helpen om hun potenties om te zetten naar kwaliteit en prestaties.

Als ik kijk naar mijn arbeidsverleden (vijftien jaar geestelijke gezondheidszorg, waarvan de laatste 8 jaar als manager en een tweetal jaar als trainer en opleider) dan heb ik veelal anders gedacht, gewild en gedaan. Echter er was altijd wel iets of iemand die dat afremde. Autonomie is voor mij een erg belangrijke persoonlijke waarde en daarom dat ik graag zelf de regie voer over wat en hoe ik dingen doe. Anders dus…

Ik ben DISC® gecertificeerd en daarmee bevoegd en competent om DISC® assessments af te nemen, te analyseren op basis daarvan te coachen of trainen.