Werkwijze

SOURCE coaching & advies levert maatwerk en vindt het daarom belangrijk om samen met de opdrachtgever een traject vorm te geven en gericht in te zoomen op de organisatie. SOURCE coaching & advies gaat daarbij als volgt te werk:
werkwijze
  • Kennismaking: Het is van belang elkaar en elkaars organisatie goed te kennen als basis voor een samenwerking. Persoonlijk contact en kennismaking is daarbij een pré.
  • Feedforward: In deze fase worden er specifieke doelen gesteld en een plan gemaakt op basis van te behalen resultaten en uitkomsten waaraan gewerkt gaat worden.
  • Analyse: Er wordt een DISC®-assessment en analyse gemaakt van het team, de groep of het individu op basis van een model. Zo ontstaat een blauwdruk, een standaard of uitgangspunt
  • Ontwerp: Op basis van de uitkomsten van de feedforward en de DISC®-analyse wordt een gericht inhoudelijk ontwerp gemaakt van de uitvoering van de coaching of training
  • Coaching | Training: De uitvoering op basis van een programma (per dag, dagdeel of meerdaags), zoals ontworpen in samenspraak.
  • Evaluatie: Samen met de opdrachtgever worden de resultaten en effecten besproken.
  • Borging: De implementatie en follow-up van de effecten en resultaten dienen te gebeuren in zowel de daarvoor belangrijke documenten, maar temeer in de mensen zelf. De sleutelposities binnen de organisatie dienen derhalve individuele coaching te krijgen om succesvol te kunnen consolideren.